Contact Information

Informacje o kursie można uzyskać na oficjalnej stronie Związku Wyznaniowego Wiara Bahai w Polsce (Main Contact)
www.bahai.org.pl/?page_id=189
Go to
Warszawa

Social & Messaging

More Information

Dlaczego w ogóle warto jest uczestniczyć w kursach? „Bardzo lubię studiować Święte Pisma z innymi w miłej atmosferze i uczyć się razem i rozwijać duchowo…” Anna “Dzięki tym kursom mamy kontakt ze Słowem Bożym, analizujemy je, poznajemy opinię innych, rozwijamy cechy i wartości moralne tak bardzo potrzebne nam w teraźniejszym chaosie życia, zarówno jak i w naszym przyszłym życiu. Poszerza się nasz światopogląd, a co najważniejsze stajemy się świadomymi swojej duchowości jednostkami, które przyczyniają się do rozwoju nieustannie rozwijającej się cywilizacji.” Katarzyna
Jak wyglądają takie spotkania? ·korzystamy z ciekawych materiałów z cytatami do przemyślenia i ćwiczenia do przedyskutowania ·każdy uczestnik zaproszony jest do aktywnego uczestnictwa i wyrażania swoich opinii - uczymy się od siebie ·uczestnicy zdobywają umiejętności oraz postawy, które są przydatne dla osobistego rozwoju oraz dla polepszenia naszych relacji z innymi ludźmi.
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy!